Aplikace‎ > ‎

Weby


Základní informace


díky Webům zvládne vytvoření webové stránky takřka každý a to přímo v prostředí webového prohlížeče. Stejně tak je možné do stránek vkládat obsah z aplikací v rámci Google Apps. Zobrazit tak můžete kalendář, statistiky a data z Google Dokumentů, soubory a jiná data z Google disku a podobně. 

Práce s weby

Vytvoření webu

 1. klikněte na tlačítko Vytvořit 

 2. zvolte si šablonu z nabídky (použít můžete prázdnou šablonu, nebo si vyberte šablonu z galerie)
 3. zadejte jméno webu (např. https://sites.google.com/a/vutbr.cz/projekt) a doplňte odkaz
  • nevyplníte-li odkaz, bude jméno automaticky použito k jeho vytvoření, je však možné jakýkoli údaj nezávisle na druhém upravit
  • jméno a URL nebude možné po založení stránky změnit
 4. pokud budete chtít, můžete si v nabídce zvolit motiv webu
 5. pro zadání kategorie webu a popisu webu rozklikněte nabídku Popis webu
 6. po nastavení všech potřebných parametrů klikněte na tlačítko Vytvořit, umístěné v levé horní části stránky

Editace webu

Pro editaci stánky klikněte na tlačítko Upravit stránku nacházející se v pravé části okna stránky.


Stránka se zobrazí v editačním módu, ve kterém jednotlivé stránky upravit. V horní části se nachází hlavní nabídka:

 
 • tlačítka zpět a vpřed
 • nastavení písma
 • velikost písma
 • řez písma (tučné, kurzíva, podtržení)
 • barva písma
 • barva pozadí
 • nastavení odkazu vloženého do stránky
 • vložení seznamu s odrážkami (číselný, klasické odrážky)
 • odsazení textu
 • zarovnání textu
 • odstranění formátování textu
 • upravit stránku v HTML
V horní části se nachází menu, díky kterému je možné vložit:

Dále nabídka obsahuje položku Formát. Zde je možné nastavit formát textu (nadpisy, přeškrtnuté písmo, horní a dolní index, apod.). Dále je možné vložit tabulku,  upravit rozvržení stránky do sloupců (dvou, tří, s postranními panely a pod.). V neposlední řadě je zde Nápověda.

Vytvoření nové stránky

Novou stánku vytvoříte kliknutím na ikonu Vytvořit stránku nacházející se v pravé horní části  obrazovky.
Dle následujícího postupu zadejte:
 1. název stránky (automaticky se dle zadaného názvu doplní i URL stránky, chcete-li URL změnit klikněte na změnit adresu URL)
 2. zvolte šablonu, která má být použita na novou stránku
 3. nastavte umístění stránky
 4. po nastaven všech parametrů novou stránku vytvořte kliknutím na tlačítko Vytvořit nacházejícího se v horní části stránky

Sdílení webu

Web můžete sdílej jak s jednotlivci, tak se skupinami. U každého sdílení lze nastavit zda-li jej mohou uživatelé pouze zobrazit, nebo i upravovat. Pro sdílení webu klikněte na tlačítko  Sdílet nacházející se v pravé horní části okna.

 V nastavení vidíte, s kým web sdílíte a o jaký typ přístupu se jedná.

Přidání nového uživatele či skupiny

 1. zadejte jméno hledané osoby, nebo název skupiny do políčka Pozvat uživatele (v zobrazené nabídce zvolte odpovídající kontakt)
 2. nastavte typ oprávnění (Je vlastníkem, Může upravovat, Může prohlížet)
 3. zvolte, zda se má oznámení poslat e-mailem (kopii můžete odeslat i sobě)
 4. klikněte na tlačítko Odeslat

Změna nastavení typu sdílení

Typ sdílení nastavíte kliknutím na zvýrazněný text u kontaktu zobrazeného v přehledu přístupů. Zobrazí se nabídka:
Zvolte vhodný typ sdílení a klikněte na tlačítko Uložit.

Smazání webu

Webovou stránku může smazat pouze její vlastník. Postup je následující.  
 1. otevřete stránku určenou ke smazání
 2. rozklikněte menu nastavení, v pravé části stránky a zvolte položku Spravovat web
 3. v levém menu zvolte položku Obecné
 4. a klikněte na tlačítko Smazat web 
 5. V zobrazeném dialogu klikněte na tlačítko Odstranit 

Další informace

Oficiální návody Gmail: http://support.google.com/sites (CZ, není zaměřeno na variantu APPS pro školy)
Návody Google Apps: http://learn.googleapps.com/sites (EN, popisuje funcionalitu APPS pro školy a firmy)