Přihlášení

Přihlásit se k aplikace Google mail můžete na adrese http://mail.apps.vutbr.cz nebo na dalších adresách, které vedou na konkrétní základní aplikace.

Po načtení stránky zvolte účet (máte-li více účtů na Googlu, zvolte účet pod doménou vutbr.cz)

Přihlašovací jméno je ve tvaru vutlogin@vutbr.cz a heslo odpovídá vutheslu.


Pokud své VUTheslo neznáte, kontaktujte svého systémového integrátora.