VUTMAIL

VUTMAIL je mail, který automaticky vzniká každé osobě se vztahem k VUT. Nezáleží na tom, zda je osoba zaměstnanec nebo student. Očekává se, že VUTMAIL bude zůstávat i absolventům.

Emailová schránka a k ní několik dalších aliasů automaticky vzniká uživateli jak v Google APPS, tak také ve službě Microsoft Office 365.

Z každé služby lze emaily odesílat, ale příchozí emaily jsou směrovány pouze do jedné ze služeb. Případně je možné nechat si emaily přeposílat na existující fakultní/rektorátní email, což je v současné době také výchozí volbou.

Změnu cíle doručování příchozích emailů lze provést v informačním systému VUT.

Volby jsou následující:

1) přeposílání na primární kontakt
- příchozí email pro vutlogin@vutbr.cz (nebo některý z aliasů) bude automaticky přeposlán 1:1 na fakultní email (přesněji hlavní kontakt osoby)
- protože se přeposílání provádí v Office 365, je v Office 365 zablokována možnost ručního ovládání přeposílání
- volba je zašedlá, pokud bude hlavní kontakt přímo email @vutbr.cz aby nedošlo ke zjevnému zacyklení
2) emaily chodí přímo do Microsoft Office 365
- uživatel si pak může přeposílání a filtrace řídit ručně v Office 365
3) emaily chodí přímo do Google APPS
- uživatel si pak opět může přeposílání a filtrace řídit ručně v Google APPS